Επιστροφές

Πολιτική επιστροφών

Το matrixstore.gr στηρίζοντας τις ηλεκτρονικές αγορές, σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στη σελίδα
του, να σας παρέχει το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.
Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις
επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα προϊόντα, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς
έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον
πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών ή ελλιπών προϊόντων

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα ή λείπουν “μέρη” του προϊόντος από τη
συσκευασία, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο κατασκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας.

Τα προϊόντα παραλαμβάνονται και παραδίδονται σφραγισμένα στον πελάτη χωρίς να γίνεται κάποια παρέμβαση στη συσκευασία τους, με την αρμόζουσα προσοχή από την εταιρεία μας έως και την παραλαβή τους από την εταιρεία courier που συνεργάζεται.

Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή κάποιου ελλατωματικού ή ελλιπούς προϊόντος, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αποστολέα.